• ראשי
  • /
  • תביעות חיילים להכרתם כנכי צה"ל- מהי הפרוצדורה?

תביעות חיילים להכרתם כנכי צה"ל- מהי הפרוצדורה?

האם כל חייל יכול להגיש תביעה להכיר בו כנכה צה"ל?

התשובה חיובית. חייל/ת בשירות סדיר, קבע ומילואים, אנשי מערכת הביטחון, שוטרים וסוהרים זכאים להגיש תביעה למשרד הביטחון, במידה ונגרמה להם נכות /מחלה/פציעה תוך ועקב תנאי השירות.

בגין מה ניתן להגיש תביעה להכרה בחייל/ת כנכה צה"ל?

ניתן להגיש תביעה הן עקב נכות פיזית והן עקב נכות נפשית שקרו תוך ועקב השירות הצבאי. הנכות יכולה להיגרם לחייל/ת כתוצאה מפציעה/תאונה/חבלה בקרב / באימון וכיו"ב. נכות יכולה להיגרם אף כתוצאה מאימונים ומאמצים פיזיים קשים.לדוגמא : נכויות אורטופדיות בגב / ברכיים /קרסוליים /כתפיים שנגרמו כתוצאה ממאמץ יתר, סחיבת משא כבד וכיו"ב, ירידה בשמיעה עקב חשיפה לירי וכיו"ב. כן ניתן לתבוע הכרה במחלות שנגרמו תוך ועקב השירות הצבאי, כגון סוכרת נעורים, פסוריאזיס, אסטמה,  אפילפסיה, כליות, פיברומיאלגיה וכיו"ב. ניתן להגיש תביעה להכרה אף עקב נכויות נפשיות כגון הלם קרב או מחלות נפשיות שהתפרצו עקב תנאי השירות הצבאי. כן ניתן להגיש תביעה במקרה של מחלה /מצב רפואי שהחמיר עקב תנאי השירות או עקב טיפול רפואי לקוי/רשלני במהלך השירות.

למי מוגשת התביעה?

התביעה מוגשת לאגף השיקום במשרד הביטחון.  אגף השיקום אוסף את החומר הרלבנטי, ולאחר מכן מזמן את החייל לבדיקת מומחה רפואי מטעמו. במידה והמומחה הרפואי מחליט שהנכות קשורה לשירות, בין אם מדובר בנכות שנגרמה עקב תנאי השירות או שמדובר בנכות שהחמירה עקב תנאי השירות, עומד החייל בפני ועדות רפואיות לקביעת דרגת נכותו. במידה והתביעה נדחית – החייל זכאי לערער בתוך 30 יום לועדת ערעורי נכי צה"ל שבראשה יושב שופט שלום ולצידו 2 נציגי ציבור.

במה כדאי להצטייד לצורך התביעה?  

יש לצרף לתביעה תצהיר בשבועה המתייחס לתנאי השירות של החייל, תצהירים/אישורים של חיילים ששירתו עימו, העתק תיק רפואי צבאי, העתק תיק רפואי אזרחי קודם לגיוס. במידה והתביעה מוגשת עקב פציעה- לצרף דו"ח פציעה. רצוי כמו כן לצרף אישור מפקדיו של החייל בדבר תנאי שירותו. במידה ומדובר בנכות נפשית – כדאי לצרף מסמכים קודם לשירות המעידים שהחייל התגייס בבריאות נפשית לצה"ל, כדוגמת מכתב ממורה, מנהל ביה"ס, תעודות מביה"ס וכיו"ב.

במקרים מסויימים כדאי להצטייד בחוות דעת מומחה רפואי ולהגישה יחד עם התביעה.

האם יש צורך בייצוג משפטי בהליכים מול משרד הביטחון ? 

בהחלט כן.  ניסיון החייל ומשפחתו להתמודד לבד עומד פעמים רבות בעוכריהם.
רצוי שפרקליט מנוסה ומיומן בתחום יטפל בתביעה וביצוגו של החייל/ת  טרם הגשת התביעה ובמהלכה, לרבות ייצוג בועדות רפואיות וועדות ערעורים.

במידה ואחוזי הנכות שנקבעו אינם מספקים את החייל- האם ניתן לערער על כך?

בהחלט. ניתן להגיש ערעור לוועדה רפואית לעררים בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטת ההודעה על החלטת הועדה הרפואית. ניתן לפנות בכתב ולבקש להאריך את המועד להגשת הערעור ב-60 יום נוספים. על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער לביהמ"ש המחוזי. חשוב לדעת כי במידה והחמיר מצבו הרפואי של חייל המוכר כנכה צה"ל , הוא זכאי להגיש בכל עת בקשה לבדיקה חוזרת ע"י ועדה רפואית להעלאת דרגת נכותו.

האם ההתיישנות בהגשת תביעות נכי צה"ל היא 7 שנים כמו בתביעה אזרחית?
לא. התביעה מתיישנת בתום 3 שנים ממועד שחרור החייל משירותו, אולם אין התיישנות/הגבלת זמן במידה וקיים תיעוד מתקופת השירות הצבאי המתייחס לטיפול רפואי בנכות או שניתן להוכיח חשיפה לאירוע טראומטי בשירות, כגון אירוע לוחמתי וכיו"ב.

האם חייל בחופשה יכול להגיש תביעה להכיר בו כנכה צה"ל? 
כן, במידה והנכות קרתה במהלך 14 יום מיום יציאתו לחופשה מאושרת, ובתנאי כי נכותו הקבועה היא 20% נכות ומעלה.

מהן הזכויות וההטבות המוענקות לחיילים שהוכרו כנכי צה"ל?
במידה ונקבעה לחייל/ת נכות קבועה בשיעור 10%  – 19% , הוא זכאי למענק חד פעמי. במידה ונכותו  20% ומעלה – משתלמת לו קצבה חודשית וכמו הוא זכאי לשיקום, כולל כיסוי מלא של שכר למוד באוניברסיטה, מלגת קיום חודשית במהלך הלימודים,סל הטבות מגוון, טפול רפואי וכיו"ב.

חוק הנכים ( תגמולים ושיקום ) התשי"ט – 1959 והתקנות שהותקנו מכוחו מעניקים לנכי צה"ל הטבות רבות ומגוונות, הן לעניין שיקומם והן לעניין הטפול הרפואי לו הם זקוקים.
א'.       נכה בדרגת נכות מ-10% עד 19% נכות קבועה : מקבל מענק חד פעמי, אינו זכאי לטיפול רפואי ע"ח אגף השיקום.
ב'.       נכה צה"ל בדרגת נכות של 20% נכות קבועה ומעלה : זכאי למסלולי שיקום מקצועי, לרבות הכשרה מקצועית, לימודים לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, לרבות מימון השלמת בגרויות , מכינות קדם אקדמיות וכיו"ב. אגף השיקום מממן את שכר הלמוד וכן משתלמת לנכה בעת הלימודים /ההכשרה המקצועית קצבת קיום חודשית . לנכה צה"ל  עומדת הזכות לקבל הלוואות לרכישת דירה במידה וזו דירתו הראשונה, מענק נישואין לכשינשא במז"ט, הלוואות לשיקום עצמאי, הנחות בארנונה, מס רכישה, מענק תשלום מס הכנסה, מענק השתתפות בשיחות טלפון, החזר מס קניה למכשירים חשמליים.

נכה בשיעור של 20% נכות ומעלה זכאי לקבל טפול רפואי מלא ע"ח אגף השיקום בנכות שנגרמה לו עקב פציעתו. ניתן לקבל טפול נפשי במידה והוא סובל מנכות נפשית או במידה ונכותו הפיזית גורמת לו לקשיי תפקוד. ניתן לקבל שירותי חונכות במידה וקיימת פגיעה נפשית או פגיעת ראש בשיעור 20%, וכן שיעורי עזר.

החמרת מצב?! כיצד ולמי פונים?
במידה ונכותו של נכה צה"ל הוחמרה ו/או התגלו פגימות נוספות מעבר לאלו שבגינן הוא  מוכר כנכה צה"ל,  ניתן להגיש לאגף השיקום בקשה להחמרת מצב ולעמוד בפני ועדה רפואית על מנת להעלות את דרגת הנכות. יש לפנות בעניין זה למנהלה הרפואית אליה שייך הנכה ולצרף מסמכים ותיעוד רפואי אודות ההחמרה. רצוי, במידת האפשר, לצרף חוות  דעת של מומחה רפואי.

נכות מוסבת שנגרמה עקב הנכות המוכרת ( תקנה 9 )
במידה והתפתחה אצל נכה צה"ל  נכות שלא נגרמה ישירות עקב הפציעה אולם היא קשורה לפציעה – כגון  פריצת מחלת סוכרת עקב הלם קרב, או פגיעה ברגל שגרמה להעברת משקל לרגל הנגדית וכתוצאה מכך התפתחה נכות ברגל הבריאה  – ניתן לדרוש להכיר אף בנכויות אלה, כנכויות מוסבות לנכות המוכרת ( תקנה 9 ).

פניתי בעבר למשרד הבטחון להכיר בנכותי , תביעתי נדחתה, אולם לא הגשתי ערעור. האם ניתן לחדש את התביעה?
במידה ונכה מגיש תביעה להכרת זכות נכה , אולם תביעתו נדחתה, עליו להגיש בתוך 30 יום ערעור לועדת ערעורי נכי צה"ל, אחרת הערעור מתיישן ולא ניתן לערער. אולם,  ניתן במקרים מסוימים להגיש שוב את התביעה, למשל במידה והתגלתה ראייה חדשה המוכיחה את הקשר הסיבתי בין הנכות לבין השירות , לדוגמא : עדותו של חייל ששירת יחד עם הנכה היכול לשפוך אור על תנאי שירותו של הנכה, אותו לא ניתן היה לאתרו קודם, או תיק רפואי צבאי שהתגלה, או  חוות דעת חדשה של מומחה רפואי התומך בקשר בין הנכות לבין תנאי השירות, שלא עמדה קודם לכן בפני אגף השיקום. במקרים אלה ואחרים ניתן להגיש בקשה לפתיחת התיק מחדש לפי תקנה 35 – " ראייה חדשה ".

שיתוף

מאמרים נוספים

ענת גינזבורג, משרד עורכי דין, נוטריון ומגשרים ידאג לכם לפיצוי הטוב ביותר!

להערכת סיכוי ושווי תביעתך ללא התחייבות, חייג עכשיו או מלא את הפרטים הבאים ונחזור אליך

דילוג לתוכן