• ראשי
  • /
  • הכרה כנכי צה"ל – כל מה שצריך לדעת

הכרה כנכי צה"ל – כל מה שצריך לדעת

שאלות ותשובות בנושא רשלנות רפואית במהלך ניתוחים /עו"ד ענת גינזבורג
הכרה כנכה

להלן שאלות ותשובות לגבי תביעות חיילים להכרתם כנכי צה"ל.

עיקרי הצעת החוק  לשינוי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)  משנת 1959

בתפקידי כיו"ר ועדת נכים תגמולים ושיקום הארצית בלשכת עו"ד עסקתי רבות בחודשים האחרונים בבלימת הצעת החוק אותה ניסו לקדם האוצר ואגף השיקום, ומטרתה היתה קיצוץ מסיבי של זכאויות החיילים להכרה בהם כנכי צה"ל. אני שמחה לציין כי חלק גדול מהשינויים שהוצעו לא התקבלו, ובמיוחד לגבי זכויות חיילי שירות סדיר ומילואים, והשינויים יהיו רק לגבי אנשי קבע.

האם כל חייל יכול להגיש תביעה להכיר בו כנכה צה"ל  במקרה של פציעה ? 

התשובה חיובית. חייל/ת בשירות סדיר, קבע ומילואים, זכאים להגיש תביעה למשרד הביטחון, במידה ונגרמה להם פציעה תוך ועקב תנאי השירות. זה חל גם לגבי קורסים קדם צבאיים ופציעות בימי גיבוש/מיונים לפני הגיוס.

האם כל חייל יכול להגיש תביעה להכיר בו כנכה צה"ל במקרה של מחלה בה חלה במהלך שירותו?

יש להבחין בין חיילי סדיר וקבע.
לגבי חיילי סדיר  – ניתן להגיש תביעה הן עקב נכות פיזית והן עקב נכות נפשית שקרו תוך ועקב השירות הצבאי. הנכות יכולה להיגרם לחייל/ת כתוצאה מפציעה/תאונה/חבלה בקרב / באימון וכיו"ב. נכות יכולה להיגרם אף כתוצאה מאימונים ומאמצים פיזיים קשים. לדוגמא : נכויות אורטופדיות בגב / ברכיים /קרסוליים /כתפיים שנגרמו כתוצאה ממאמץ יתר, סחיבת משא כבד וכיו"ב, ירידה בשמיעה עקב חשיפה לירי וכיו"ב. כן ניתן לתבוע הכרה במחלות שנגרמו תוך ועקב השירות הצבאי, כגון סוכרת נעורים, פסוריאזיס, אסטמה,  אפילפסיה, כליות, פיברומיאלגיה וכיו"ב. ניתן להגיש תביעה להכרה אף עקב נכויות נפשיות כגון הלם קרב או מחלות נפשיות שהתפרצו עקב תנאי השירות הצבאי. כן ניתן להגיש תביעה במקרה של מחלה /מצב רפואי שהחמיר עקב תנאי השירות או עקב טיפול רפואי לקוי/רשלני במהלך השירות.
לגבי חיילי צבא קבע : למעט חיילים שממשיכים מספר חודשים בשירות קבע לאור התחייבות עליה חתמו, הרי שאנשי צבא קבע יאלצו מעתה לפנות למוסד לביטוח לאומי כנפגעי עבודה במקרה של מחלות בהם חלו, למעט מספר מצומצם של מלחלות. עם זאת, עפ"י שינוי החוק בהמשך אמורות להיות מצורפות עפ"י צו מספר מחלות נוספות.

חייל סדיר שחלה במחלה – למי עליו להגיש את התביעה ומהם ההליכים ? 

התביעה מוגשת לאגף השיקום במשרד הביטחון.  אגף השיקום אוסף את החומר הרלבנטי, ולאחר מכן מזמן את החייל לבדיקת מומחה רפואי מטעמו. במידה והמומחה הרפואי מחליט שהנכות קשורה לשירות, בין אם מדובר בנכות שנגרמה עקב תנאי השירות או שמדובר בנכות שהחמירה עקב תנאי השירות, עומד החייל בפני ועדות רפואיות לקביעת דרגת נכותו. במידה והתביעה נדחית – החייל זכאי לערער בתוך 30 יום לועדת ערעורי נכי צה"ל שבראשה יושב שופט שלום ולצידו 2 נציגי ציבור.

במה כדאי להצטייד לצורך התביעה?  

יש לצרף לתביעה תצהיר בשבועה המתייחס לתנאי השירות של החייל, תצהירים/אישורים של חיילים ששירתו עימו, העתק תיק רפואי צבאי, העתק תיק רפואי אזרחי קודם לגיוס. במידה והתביעה מוגשת עקב פציעה- לצרף דו"ח פציעה. רצוי כמו כן לצרף אישור מפקדיו של החייל בדבר תנאי שירותו. במידה ומדובר בנכות נפשית – כדאי לצרף מסמכים קודם לשירות המעידים שהחייל התגייס בבריאות נפשית לצה"ל, כדוגמת מכתב ממורה, מנהל ביה"ס, תעודות מביה"ס וכיו"ב. במקרים מסוימים רצוי להצטייד בחוות דעת מומחה רפואי ולהגישה יחד עם התביעה.

האם יש צורך בייצוג משפטי בהליכים מול משרד הביטחון ? 

בהחלט כן.  ניסיון החייל ומשפחתו להתמודד לבד עומד פעמים רבות בעוכריהם.רצוי שפרקליט מנוסה ומיומן בתחום יטפל בתביעה וביצוגו של החייל/ת  טרם הגשת התביעה ובמהלכה, לרבות ייצוג בועדות רפואיות וועדות ערעורים.

במידה ואחוזי הנכות שנקבעו אינם מספקים את החייל- האם ניתן לערער על כך?

בהחלט. ניתן להגיש ערעור לוועדה רפואית לעררים בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטת ההודעה על החלטת הועדה הרפואית. ניתן לפנות בכתב ולבקש להאריך את המועד להגשת הערעור ב-60 יום נוספים. על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער לביהמ"ש המחוזי. חשוב לדעת כי במידה והחמיר מצבו הרפואי של חייל המוכר כנכה צה"ל , הוא זכאי להגיש בכל עת בקשה לבדיקה חוזרת ע"י ועדה רפואית להעלאת דרגת נכותו.

האם ההתיישנות בהגשת תביעות נכי צה"ל היא 7 שנים כמו בתביעה אזרחית? 

התביעה מתיישנת בתום 3 שנים ממועד שחרור החייל משירותו, אולם אין התיישנות/הגבלת זמן במידה וקיים תיעוד מתקופת השירות הצבאי המתייחס לטיפול רפואי בנכות או שניתן להוכיח חשיפה לאירוע טראומטי בשירות, כגון אירוע לוחמתי וכיו"ב.

מהן הזכויות וההטבות המוענקות לחיילים שהוכרו כנכי צה"ל? 

במידה ונקבעה לחייל/ת נכות קבועה בשיעור 10%  – 19% , הוא זכאי למענק חד פעמי. במידה ונכותו  20% ומעלה – משתלמת לו קצבה חודשית וכמו הוא זכאי לשיקום, כולל כיסוי מלא של שכר למוד באוניברסיטה, מלגת קיום חודשית במהלך הלימודים,סל הטבות מגוון, טפול רפואי וכיו"ב.

חוק הנכים ( תגמולים ושיקום ) התשי"ט – 1959 והתקנות שהותקנו מכוחו מעניקים לנכי צה"ל הטבות רבות ומגוונות, הן לעניין שיקומם והן לעניין הטפול הרפואי לו הם זקוקים.
א'.       נכה בדרגת נכות מ-10% עד 19% נכות קבועה : מקבל מענק חד פעמי, אינו זכאי לטיפול רפואי ע"ח אגף השיקום.
ב'.       נכה צה"ל בדרגת נכות של 20% נכות קבועה ומעלה : זכאי למסלולי שיקום מקצועי, לרבות הכשרה מקצועית, לימודים לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, לרבות מימון השלמת בגרויות , מכינות קדם אקדמיות וכיו"ב. אגף השיקום מממן את שכר הלמוד וכן משתלמת לנכה בעת הלימודים /ההכשרה המקצועית קצבת קיום חודשית . לנכה צה"ל  עומדת הזכות לקבל הלוואות לרכישת דירה במידה וזו דירתו הראשונה, מענק נישואין לכשינשא במז"ט, הלוואות לשיקום עצמאי, הנחות בארנונה, מס רכישה, מענק תשלום מס הכנסה, מענק השתתפות בשיחות טלפון, החזר מס קניה למכשירים חשמליים.
נכה בשיעור של 20% נכות ומעלה זכאי לקבל טפול רפואי מלא ע"ח אגף השיקום בנכות שנגרמה לו עקב פציעתו. ניתן לקבל טפול נפשי במידה והוא סובל מנכות נפשית או במידה ונכותו הפיזית גורמת לו לקשיי תפקוד. ניתן לקבל שירותי חונכות במידה וקיימת פגיעה נפשית או פגיעת ראש בשיעור 20%, וכן שיעורי עזר.

החמרת מצב של נכה צה"ל – כיצד ולמי פונים?

במידה ונכותו של נכה צה"ל הוחמרה ו/או התגלו פגימות נוספות מעבר לאלו שבגינן הוא  מוכר כנכה צה"ל,  ניתן להגיש לאגף השיקום בקשה להחמרת מצב ולעמוד בפני ועדה רפואית על מנת להעלות את דרגת הנכות. יש לפנות בעניין זה למנהלה הרפואית אליה שייך הנכה ולצרף מסמכים ותיעוד רפואי אודות ההחמרה. רצוי, במידת האפשר, לצרף חוות  דעת של מומחה רפואי.

שיתוף

מאמרים נוספים

ענת גינזבורג, משרד עורכי דין, נוטריון ומגשרים ידאג לכם לפיצוי הטוב ביותר!

להערכת סיכוי ושווי תביעתך ללא התחייבות, חייג עכשיו או מלא את הפרטים הבאים ונחזור אליך

דילוג לתוכן