תאונות דרכים – אופניים חשמליים

בשנים האחרונות אנו רואים עלייה גדולה בשימוש באופניים חשמליים וכלים דומים אחרים כגון קורקינטים חשמליים, סאגאווי וכו'. העלייה הגדולה הביאה גם לתאונות רבות בהם מעורבים רוכבים, הולכי רגל ומכוניות.

ע"פ הלמ"ס, בשנת 2019 חלה עלייה של 152% בנפגעים בתאונות קורקינט חשמלי. בשנת 2020, למרות הקורונה שהורידה את התנועה בכבישים וברחובות, חלה עלייה של 12% בנפגעי קורקינטים ואופניים חשמליים.

בדצמבר 2020 פסק ביהמ"ש העליון ברוב דעות כי אופניים חשמליים (תקניים ושאינם תקניים) אינם "רכב מנועי" כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים [חוק הפלת"ד]. משמעות קביעה זו היא כי בתאונת דרכים בין רכב מנועי לאופניים חשמליים, דינו של רוכב אופניים חשמליים יהא כדין הולך רגל, והוא יהיה זכאי לפיצויים לפי חוק הפלת"ד ממבטחת הרכב. מן העבר השני, הולך רגל שייפגע מאופניים חשמליים לא יזכה לפיצוי מכוח חוק הפלת"ד, ועלול למצוא עצמו מפוצה באופן חלקי על נזקיו או להיוותר ללא פיצוי אם לא יימצא מזיק ממנו יוכל להיפרע.

במרץ 2021 נדחתה בקשה לדיון נוסף בבית המשפט העליון והשאירה את ההחלטה על כנה. המשמעות היא כי גם על מקרים שאירעו טרם ההחלטות יחולו הפירושים שנקבעו בהלכה.

עד לשינוי מצדו של המחוקק שעשוי להביא חקיקה חדשה ולשנות את המצב הקיים, יש לדעת כיצד לפעול מבחינת משפטית ונזיקית בכל סוג של אירוע על מנת לקבל את מלוא הזכויות ואת הפיצוי המרבי. מכיוון שלכל תאונה יש את נסיבותיה והאפשרויות המשפטיות הייחודיות לה, חשוב להתייעץ עם עו"ד מיומן המתמחה בתחום ולבחור באסטרטגיה הנכונה על מנת לקבל את הפיצוי המקסימלי.

כיצד לפעול במקרה של מעורבות בתאונה עם אופניים חשמליים?

תאונת דרכים של רוכב אופניים\קורקינט עם רכב

מאחר ובית המשפט קבע כי אופניים חשמליים הם אינם רכב מנועי כהגדרתו בחוק, דין תאונת דרכים של אופניים חשמליים עם רכב  הוא כדין תאונה בין הולך רגל ורכב.

במקרה של תאונה כזאת, האחריות הנזיקית תושת על ביטוח החובה של הרכב הפוגע\מעורב. תביעה מסוג זה תתנהל בהתאם לחוק הפיצויים לנפגע תאונות דרכים. ע"פ החוק, קיימת אחריות מלאה של מבטחת ביטוח החובה של הרב המעורב בתאונה, ולכן אין צורך להוכיח אשמה/רשלנות.

יש להצטייד במסמכים הבאים: דו"ח משטרה על הארוע, פרטי הנהג המעורב ופרטי הביטוח שלו, תעודת חדר מיון, תעודות ואישורים רפואיים לרבות אישורי טיפולי פיזיוטרפיה, רפואה משלימה וכיו"ב, קבלות וחשבוניות, תלושי שכר וכיו"ב.

לעיתים ישנם אירועים של תאונות "פגע וברח" בהם מעורבים רוכבי אופניים חשמליים שנפגעו מרכב, או במקרים בהם הרכב הפוגע אינו מבוטח בביטוח חובה. לשם כך הוקמה "קרנית", קרן ממשלתית, שתפקידה לפצות את אותם נפגעים, והפיצוי שיתקבל ע"י קרנית אינו שונה מזה שיתקבל ע"י חברת ביטוח רגילה. במקרים מסוג זה, חשוב להראות כי הנפגע השקיע מאמצים סבירים על מנת לאתר את הנהג הפוגע וזאת בעזרת עדים, מצלמות ודרכים נוספות. אף אם לא יצלח בכך אך בית המשפט ישתכנע כי הנפגע אכן היה מעורב בתאונת פגע וברח ולא הצליח לאתר את הרכב הפוגע, התביעה כאמור תתנהל כנגד "קרנית" כמו תביעה רגילה ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

תביעות נזיקין במקרים של תאונת אופניים

במקרים מתאימים ניתן להגיש תביעה נזיקית עקב רשלנות נגד הרשות המקומית\עירונית או נגד קבלנים וגופים פרטיים וזאת עקב מפגע\בור\שקע על המדרכה\כביש\דרך.

העלייה המשמעותית במספר הכלים הביאה גם לעלייה בתאונות של רוכבים עקב מפגעים בצד הדרך. מקום בו נפגעת עומדת לזכותך האפשרות לתבוע את הגורם האחראי על נזקיך.

כיצד פועלים לאחר פגיעה מסוג זה?

חשוב לתעד את המקום, לראות אם היו עדים בזמן התאונה, לתאר בזמן הטיפול הרפואי את נסיבות  התאונה והמיקום. חשוב לשמור על התיעוד הרפואי ולאסוף חומר. במקרים מסוימים יש לערב מומחה בטיחות אשר יגיע למקום, יתעד את המפגע ואת נסיבות האירוע, מהלך אשר יכול לתרום בהמשך- במקרה של תביעה משפטית. מאחר שרחובות רבים מרושתים במצלמות ציבוריות, מצלמות דרך ומצלמות ופרטיות יש להשיג את סרטוני הווידאו דרך בקשה של העורך דין המטפל מהגורם הרלוונטי, מהמשטרה במקרים מתאימים או מבית המשפט. יש צורך להודיע לגורם האחראי על קרות התאונה ונסיבותיה וכן לתקן את המפגע המדובר.

לאחר התגבשות הנזק יש להגיש באמצעות עו"ד בעל ניסיון וותק בתחום זה, תביעה לבית המשפט המתאים בצירוף של חוות דעת רפואית אשר תאמוד את נזקו של התובע ולעיתים כדאי לצרף גם הערכה או חוות דעת בטיחותית על מנת לשפר את סיכויי התביעה במקרים מורכבים יותר.

חשוב לדעת כי בשקלול הפיצויים, בניגוד לתביעות בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אין הגבלה על רכיב הכאב והסבל ובנוסף, אין הגבלה על תקרת השכר, משכך בתביעות נזיקין כאלה הפיצוי עשוי להיות גבוה הרבה יותר. על התובע להרים את הנטל ולהראות כי אכן היה מפגע מסכן ורשלנות מצד הנתבע ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין מיומן ומומחה בתחום.

תאונה בין הולך רגל לאופניים חשמליים

מאחר ואופניים חשמליים הם אינם רכב מנועי בהתאם לפסיקתו האחרונה של בית המשפט העליון, כאשר הולך רגל נפגע מרוכב אופניים חשמליים-  הוא אינו זכאי להגיש תביעה בהתאם לחוק הפיצויים לנפגע תאונות דרכים. האפשרות העומדת לרשותו היא תביעה נזיקית נגד הרוכב הפוגע וזאת במקרים של נהיגה מסוכנת\רשלנית בגינה יצליח להוכיח את החבות.

כיצד פועלים לאחר פגיעה מסוג זה?

חשוב לאתר את פרטיו של הרוכב הפוגע, לתעד את המקום, לראות אם היו עדים בזמן התאונה, לתאר בזמן הטיפול הרפואי את נסיבות התאונה והמיקום. חשוב לשמור על התיעוד הרפואי ולאסוף חומר. מאחר שרחובות רבים מרושתים במצלמות ציבוריות, מצלמות דרך ומצלמות ופרטיות יש להשיג את סרטוני הווידאו דרך בקשה של העורך דין המטפל מהגורם הרלוונטי, מהמשטרה במקרים מתאימים או מבית המשפט.

תאונת אופניים חשמליים בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

תאונת אופניים חשמליים\קורקינט שאירעה בדרך לעבודה, במהלך העבודה או בחזרה מהעבודה מוגדרת כתאונת עבודה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. במקרים מסוימים  גם אם הייתה סטייה מן המסלול הרגיל בדרך לעבודה או מהעבודה, הפגיעה עדיין תיחשב כתאונת עבודה. תביעה כזאת תנוהל כפי שמתנהלות תביעות ביטוח לאומי, ויש להתייעץ עם עורך דין המומחה בביטוח לאומי.

ביטוחים פרטיים

חשוב לבדוק, האם לנפגע ישנם ביטוחים פרטיים כגון פוליסת ביטוח תאונות אישיות, פוליסת אובדן כושר עבודה וכו' – במידה וקיימים ביטוחים פרטיים, יש לבחון אפשרות תביעה של הפוליסות הרלוונטיות בהתאם לתנאי הפוליסה ולנזק הרפואי. בעזרת עו"ד מיומן וממחה בתחום ניתן לקבל את מלוא הפיצוי האפשרי.

פוליסות תלמידים

כלל התלמידים במדינת ישראל (מגיל 3-18) מבוטחים בפוליסת ביטוח “תאונות תלמידים” אשר בגינו משולמות פרמיות. בפוליסה זו אין רלוונטיות לאשמה/רשלנות.

 

להערכת סיכוי ושווי תביעתך ללא התחייבות נא מלא את הפרטים הבאים ונחזור אליך

או חייגו:

ענת גינזבורג, משרד עורכי דין, נוטריון ומגשרים ידאג לכם לפיצוי הטוב ביותר!

להערכת סיכוי ושווי תביעתך ללא התחייבות, חייג עכשיו או מלא את הפרטים הבאים ונחזור אליך

דילוג לתוכן