ההרצאה בפני עו"ד של הלשכה שודרה לייב בתאריך 21/05/2020