דלג לתוכן המרכזי
03-6958860
בית אשדר 2000, יגאל אלון 53, תל אביב

בפסק דין מיום 8.11.10 נפסקו לפועל יצור שידו נקטעה בתאונת עבודה אשר יוצג ע"י עו"ד ענת גינזבורג 3 מליון ש"ח

בית המשפט המחוזי בחיפה

ת"א 141-07 נאוגרקר עבט ואח' נ' סוגת 1967 בע"מ ואח'

08 נובמבר 2010

בפני

כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר

תובע

1. נאוגרקר עבט
ע"י עו"ד ענת גינזבורג

 

נגד

 

נתבעים

1. סוגת 1967 בע"מ

2. יצחק בן שבו

3. סלים זנגאוקר

4. מגדל חברה לביטוח בע"מ-חיפה

5. טרם בטיחות וגיהות בע"מ

6. איילון בע"מ - חברה לבטוח

 

     

1.         התובע, יליד 1958, נשוי ואב ל-4 בנות, נפגע ביום 6.11.05 במהלך עבודתו ליד מכונה במפעל הנתבעת, פגיעה שהביאה לכריתת הגפה הימנית מעל המרפק. התביעה הוגשה כנגד הנתבעת, מפעל "סוגת" שהעסיקה את התובע וכן כנגד שניים מעובדיה, וכנגד החברה שנתנה שירותי בטיחות למפעל .

2.         עובדות רקע

2.1        התובע עלה לישראל מהודו בשנת 1981, נשוי ואב ל-4 בנות. בהודו עסק בחקלאות. בסמוך להגיעו לישראל עבד התובע כפועל יצור במספר מפעלים (טכסטיל דימונה, שלאון קרית גת, אלקטרה מזגנים), עד לקבלתו כעובד אחזקה במפעל הנתבעת ביולי 2003. (ס' 5 לת/3 חקירת התובע, עמ' 24,25 לפרטיכל). התובע איננו יודע קרוא וכתוב בהודית או בעברית.

2.2        התובע עבד מספר חודשים ב"סוגת" כפועל חצר, ולאחר מכן הוצב לעבודה ליד מכונת "ההחזרות" היא ה"קרשה נפה". בתחילה עבד יחד עם אחר כעוזר,  למד את תפקיד "המפעיל של המכונה"  - "לאט לאט הוא לימד אותי מה עושים ואיך עושים" ולאחר חצי חודש או חודש התובע קבל את תפקיד המפעיל של המכונה. (חקירת התובע, עמ' 25 ,26 לפרטיכל).

2.3        תפקיד המכונה לנפות את הסוכר מאריזות חוזרות שנזרקות לתוכה. המפעיל זורק למשפך המכונה מלמעלה את האריזות שחזרו, ובמקום אחר אוסף את האריזות הגרוסות שיוצאות מהמכונה ונערמות.

2.4        התובע עבד כמפעיל המכונה, לסירוגין, מהלך תקופה של כשנה וחצי קודם לפגיעתו (עמ' 26 לפרטיכל). מנהל העבודה הישיר שלו העיד כי התובע עבד על המכונה כמעט כל יום (עמ' 35 לפרטיכל ישיבת 11.1.10).

2.5        האחראי על התובע במפעל היה מר סלים צינגאוקר, אשר דבר עם התובע בשפה ההודית. מר סלים, עובד ותיק מאוד בסוגת, שמש כמנהל החצר וכאחראי לוגיסטיקה. התובע היה כפוף לו ישירות. מר בן שבו היה חשמלאי עוזר, והוא היה כפוף למנהל מחלקת האחזקה, מר אברהם, שהיה בעצמו חשמלאי מוסמך. מר סלים היה כפוף מטבע תפקידו למנהל מחלקת האחזקה. 

3.         על המכונה

3.1        המכונה נבנתה  בהתאם לצרכי המפעל ולפי  הנחיות מי שהיה  המנהל הטכני של מפעל הנתבעת, מר לוזון. המכונה גורסת אריזות למחזור, תוך שהיא מנפה את הסוכר. את חלקי המכונה ייצר החרט, מר עזרזור דוד, בסמוך לשנת 2002 או 2003. על חלקו בהכנת המכונה העיד כי מר לוזון, המנהל הטכני של מפעל הנתבעת הביא לו שרטוטים, ובקש שיחרוט לו מספר פרטים כמו 2 או 3 צירים, מסגרת ברזל, אצבעות שנכנסות בצירים, שימקם את הצירים על מיסבים ויתאים גלגלי שרשרת שהנתבעת ספקה לו. מר עזרזור העיד שאיננו יודע למה זה יועד, ואיך המכונה נראית (עמ' 57 לפרטיכל). המכונה עצמה נבנתה על ידי האחזקה של מפעל הנתבעת, כך לפי עדות מי ששמש כמנהל האחזקה במפעל במועד הרלוונטי (עמ' 60 לפרטיכל). החלקים שמר עזרזור חרט היו רק חלק ממכלול המכונה. הנפה, תושבת המבנה והחשמל של המכונה - כל אלו נבנו במפעל (עדות מנהל האחזקה, עמ' 60 לפרטיכל).

3.2        למכונה לא היה תו תקן כלשהו. נציג חברת הבטיחות העיד כי לא דרוש למכונה כזו תו תקן אלא דרוש שתהא תקינה (עמ' 13 לפרטיכל). לא ידוע היה למנהל האחזקה אם המכונה אושרה על ידי גוף חיצוני כלשהו. לא היה למכונה ספר טיפולים או אחזקה. לא היה לפני התאונה ספר הוראות הפעלה למכונה. נטען על ידי מר אברהם כי נכתב  דף הדרכה אחד על ידי מנהל המפעל אך לא הוצג (עמ' 72 לפרטיכל). מר אביגדורי מחברת הבטיחות שהנתבעת שכרה את שירותיה העיד כי מצידו לא היתה הנחיה כתובה בכתב לגבי מכונת ההחזרות הספציפית (עמ' 172 לפרטיכל 12.1.10).  לא היה ספר הוראות בטיחות ספציפי למכונה (תשובת מנהל האחזקה לשאלון, ת/8). לפי עדות חשמלאי המפעל לא היה ספר שתיעד תקלות במכונה, ואת תיקונן (עמ' 150 לפרטיכל ישיבה מיום 13.10.09).

3.3        המכונה תוחזקה על ידי  מפעל הנתבעת (תצהיר מנהל האחזקה ת/8 תשובה 10,11). המכונה היתה מוצבת קודם לכן בחצר. קודם לארוע התאונה הוצבה המכונה במחסן, בשל ביצוע שיפוצים במפעל. במחסן אוחסנו גם מכונות או חלקי מכונות אחרים שלא היו בשימוש.

3.4        התובע העיד כי היה מספר רב של תקלות, שהאריזות היו "נתפסות בבוכנות המכונה", והיה צריך לשחררן (עמ' 29 לפרטיכל). עובדה זו אושרה גם על ידי מנהל העבודה של התובע, שהיה אחראי על עבודת המכונה, מר סלים (עמ' 46 לפרטיכל, ישיבת 11.1.10).

3.5        בעברו של המפעל תאונת עבודה נוספת במכונה זו משנת 2003, כשעובד שהכניס את ידו למכונה לצורך ניקוי אריזות שנתפסו מכיוון המשפך המצוי בחלק העליון של המכונה - נפגע בידו. (ת/24, עמ' 31 לפרטיכל מיום 11.1.10 ). בעקבות תאונה זו הותקן מפסק במשפך, שמרגע שמורם המשפך, עבודת המכונה נעצרת. התאונה נשוא הדיון איננה מתייחסת לחלק זה של המכונה.

4.         הפן החשמלי במכונה

1.4        העיד מר בן שבו, מי שהיה חשמלאי בעל תעודת "חשמלאי עוזר" במפעל הנתבעת במועד הרלוונטי לתאונה (להלן: "החשמלאי"). העד הסביר על גבי תמונה 13, נספח א' לת/3  את המוקדים החשמליים של המכונה (התמונות צולמו בתחקיר משרד התמ"ת, מיום הארוע).

                        א.         למכונה יש מפסק ראשי  - בצבע אדום (הפעלתו כדרך של סיבוב חוגה).

                        ב.         על גבי דלת הסגירה של לוח החשמל הצמוד למכונה ומורכב עליה מצוי  תג

הפעלה שחור (שנקרא גם "בורר") שהפעלתו כדרך של סיבוב חוגה .

ג.          על גבי אותה דלת סגירה של לוח החשמל  מצוי גם לחצן מצוקה אדום.  

              (שנקרא גם "לחצן חרום") .

ד.         המכונה מחוברת בכבל חשמלי  לקופסת שקע סמוכה, שניתן לראות אותה בבירור בתמונה מס 12. השקע היה בקופסת חיבורים בתוך המבנה, בסמוך למכונה. מנהל העבודה מר סלים העריך את המרחק מהמכונה כ-50 ס"מ.

ה.         כמו כן קיים בלוח החשמל הצמוד למכונה "מפסק הגנת מנוע" (או "מפסק הגנה" או "פקט") המצוי בתוך קופסת לוח החשמל המחווט (ניתן לראות בתמונה מס '5  ובהגדלה בתמונה מס 19).

ו.          במהלך העדויות עלה כי קיימים שניים או שלושה לחצני חירום גם בצד השני של המכונה, המרוחק מלוח הפיקוד. לחיצה עליהם מפסיקה מידית את פעולת המכונה, אך לחיצה נוספת משחררת, ומחזירה את המכונה לפעולה (עמ' 66 לפרטיכל).

2.5        האחראי על התובע במפעל היה מר סלים צינגאוקר, אשר דבר עם התובע בשפה ההודית. מר סלים, עובד ותיק מאוד בסוגת, שמש כמנהל החצר וכאחראי לוגיסטיקה. התובע היה כפוף לו ישירות. מר בן שבו היה חשמלאי עוזר, והוא היה כפוף למנהל מחלקת האחזקה, מר אברהם, שהיה בעצמו חשמלאי מוסמך. מר סלים היה כפוף מטבע תפקידו למנהל מחלקת האחזקה. 

3.         על המכונה

3.1        המכונה נבנתה  בהתאם לצרכי המפעל ולפי  הנחיות מי שהיה  המנהל הטכני של מפעל הנתבעת, מר לוזון. המכונה גורסת אריזות למחזור, תוך שהיא מנפה את הסוכר. את חלקי המכונה ייצר החרט, מר עזרזור דוד, בסמוך לשנת 2002 או 2003. על חלקו בהכנת המכונה העיד כי מר לוזון, המנהל הטכני של מפעל הנתבעת הביא לו שרטוטים, ובקש שיחרוט לו מספר פרטים כמו 2 או 3 צירים, מסגרת ברזל, אצבעות שנכנסות בצירים, שימקם את הצירים על מיסבים ויתאים גלגלי שרשרת שהנתבעת ספקה לו. מר עזרזור העיד שאיננו יודע למה זה יועד, ואיך המכונה נראית (עמ' 57 לפרטיכל). המכונה עצמה נבנתה על ידי האחזקה של מפעל הנתבעת, כך לפי עדות מי ששמש כמנהל האחזקה במפעל במועד הרלוונטי (עמ' 60 לפרטיכל). החלקים שמר עזרזור חרט היו רק חלק ממכלול המכונה. הנפה, תושבת המבנה והחשמל של המכונה - כל אלו נבנו במפעל (עדות מנהל האחזקה, עמ' 60 לפרטיכל).

3.2        למכונה לא היה תו תקן כלשהו. נציג חברת הבטיחות העיד כי לא דרוש למכונה כזו תו תקן אלא דרוש שתהא תקינה (עמ' 13 לפרטיכל). לא ידוע היה למנהל האחזקה אם המכונה אושרה על ידי גוף חיצוני כלשהו. לא היה למכונה ספר טיפולים או אחזקה. לא היה לפני התאונה ספר הוראות הפעלה למכונה. נטען על ידי מר אברהם כי נכתב  דף הדרכה אחד על ידי מנהל המפעל אך לא הוצג (עמ' 72 לפרטיכל). מר אביגדורי מחברת הבטיחות שהנתבעת שכרה את שירותיה העיד כי מצידו לא היתה הנחיה כתובה בכתב לגבי מכונת ההחזרות הספציפית (עמ' 172 לפרטיכל 12.1.10).  לא היה ספר הוראות בטיחות ספציפי למכונה (תשובת מנהל האחזקה לשאלון, ת/8). לפי עדות חשמלאי המפעל לא היה ספר שתיעד תקלות במכונה, ואת תיקונן (עמ' 150 לפרטיכל ישיבה מיום 13.10.09).

3.3        המכונה תוחזקה על ידי  מפעל הנתבעת (תצהיר מנהל האחזקה ת/8 תשובה 10,11). המכונה היתה מוצבת קודם לכן בחצר. קודם לארוע התאונה הוצבה המכונה במחסן, בשל ביצוע שיפוצים במפעל. במחסן אוחסנו גם מכונות או חלקי מכונות אחרים שלא היו בשימוש.

3.4        התובע העיד כי היה מספר רב של תקלות, שהאריזות היו "נתפסות בבוכנות המכונה", והיה צריך לשחררן (עמ' 29 לפרטיכל). עובדה זו אושרה גם על ידי מנהל העבודה של התובע, שהיה אחראי על עבודת המכונה, מר סלים (עמ' 46 לפרטיכל, ישיבת 11.1.10).

3.5        בעברו של המפעל תאונת עבודה נוספת במכונה זו משנת 2003, כשעובד שהכניס את ידו למכונה לצורך ניקוי אריזות שנתפסו מכיוון המשפך המצוי בחלק העליון של המכונה - נפגע בידו. (ת/24, עמ' 31 לפרטיכל מיום 11.1.10 ). בעקבות תאונה זו הותקן מפסק במשפך, שמרגע שמורם המשפך, עבודת המכונה נעצרת. התאונה נשוא הדיון איננה מתייחסת לחלק זה של המכונה.

4.         הפן החשמלי במכונה

1.4        העיד מר בן שבו, מי שהיה חשמלאי בעל תעודת "חשמלאי עוזר" במפעל הנתבעת במועד הרלוונטי לתאונה (להלן: "החשמלאי"). העד הסביר על גבי תמונה 13, נספח א' לת/3  את המוקדים החשמליים של המכונה (התמונות צולמו בתחקיר משרד התמ"ת, מיום הארוע).

                        א.         למכונה יש מפסק ראשי  - בצבע אדום (הפעלתו כדרך של סיבוב חוגה).

                        ב.         על גבי דלת הסגירה של לוח החשמל הצמוד למכונה ומורכב עליה מצוי  תג

הפעלה שחור (שנקרא גם "בורר") שהפעלתו כדרך של סיבוב חוגה .

ג.          על גבי אותה דלת סגירה של לוח החשמל  מצוי גם לחצן מצוקה אדום.  

              (שנקרא גם "לחצן חרום") .

ד.         המכונה מחוברת בכבל חשמלי  לקופסת שקע סמוכה, שניתן לראות אותה בבירור בתמונה מס 12. השקע היה בקופסת חיבורים בתוך המבנה, בסמוך למכונה. מנהל העבודה מר סלים העריך את המרחק מהמכונה כ-50 ס"מ.

ה.         כמו כן קיים בלוח החשמל הצמוד למכונה "מפסק הגנת מנוע" (או "מפסק הגנה" או "פקט") המצוי בתוך קופסת לוח החשמל המחווט (ניתן לראות בתמונה מס '5  ובהגדלה בתמונה מס 19).

ו.          במהלך העדויות עלה כי קיימים שניים או שלושה לחצני חירום גם בצד השני של המכונה, המרוחק מלוח הפיקוד. לחיצה עליהם מפסיקה מידית את פעולת המכונה, אך לחיצה נוספת משחררת, ומחזירה את המכונה לפעולה (עמ' 66 לפרטיכל).


2.5 האחראי על התובע במפעל היה מר סלים צינגאוקר, אשר דבר עם התובע בשפה ההודית. מר סלים, עובד ותיק מאוד בסוגת, שמש כמנהל החצר וכאחראי לוגיסטיקה. התובע היה כפוף לו ישירות. מר בן שבו היה חשמלאי עוזר, והוא היה כפוף למנהל מחלקת האחזקה, מר אברהם, שהיה בעצמו חשמלאי מוסמך. מר סלים היה כפוף מטבע תפקידו למנהל מחלקת האחזקה.

3. על המכונה
3.1 המכונה נבנתה בהתאם לצרכי המפעל ולפי הנחיות מי שהיה המנהל הטכני של מפעל הנתבעת, מר לוזון. המכונה גורסת אריזות למחזור, תוך שהיא מנפה את הסוכר. את חלקי המכונה ייצר החרט, מר עזרזור דוד, בסמוך לשנת 2002 או 2003. על חלקו בהכנת המכונה העיד כי מר לוזון, המנהל הטכני של מפעל הנתבעת הביא לו שרטוטים, ובקש שיחרוט לו מספר פרטים כמו 2 או 3 צירים, מסגרת ברזל, אצבעות שנכנסות בצירים, שימקם את הצירים על מיסבים ויתאים גלגלי שרשרת שהנתבעת ספקה לו. מר עזרזור העיד שאיננו יודע למה זה יועד, ואיך המכונה נראית (עמ' 57 לפרטיכל). המכונה עצמה נבנתה על ידי האחזקה של מפעל הנתבעת, כך לפי עדות מי ששמש כמנהל האחזקה במפעל במועד הרלוונטי (עמ' 60 לפרטיכל). החלקים שמר עזרזור חרט היו רק חלק ממכלול המכונה. הנפה, תושבת המבנה והחשמל של המכונה - כל אלו נבנו במפעל (עדות מנהל האחזקה, עמ' 60 לפרטיכל).
3.2 למכונה לא היה תו תקן כלשהו. נציג חברת הבטיחות העיד כי לא דרוש למכונה כזו תו תקן אלא דרוש שתהא תקינה (עמ' 13 לפרטיכל). לא ידוע היה למנהל האחזקה אם המכונה אושרה על ידי גוף חיצוני כלשהו. לא היה למכונה ספר טיפולים או אחזקה. לא היה לפני התאונה ספר הוראות הפעלה למכונה. נטען על ידי מר אברהם כי נכתב דף הדרכה אחד על ידי מנהל המפעל אך לא הוצג (עמ' 72 לפרטיכל). מר אביגדורי מחברת הבטיחות שהנתבעת שכרה את שירותיה העיד כי מצידו לא היתה הנחיה כתובה בכתב לגבי מכונת ההחזרות הספציפית (עמ' 172 לפרטיכל 12.1.10). לא היה ספר הוראות בטיחות ספציפי למכונה (תשובת מנהל האחזקה לשאלון, ת/8). לפי עדות חשמלאי המפעל לא היה ספר שתיעד תקלות במכונה, ואת תיקונן (עמ' 150 לפרטיכל ישיבה מיום 13.10.09).
3.3 המכונה תוחזקה על ידי מפעל הנתבעת (תצהיר מנהל האחזקה ת/8 תשובה 10,11). המכונה היתה מוצבת קודם לכן בחצר. קודם לארוע התאונה הוצבה המכונה במחסן, בשל ביצוע שיפוצים במפעל. במחסן אוחסנו גם מכונות או חלקי מכונות אחרים שלא היו בשימוש.
3.4 התובע העיד כי היה מספר רב של תקלות, שהאריזות היו "נתפסות בבוכנות המכונה", והיה צריך לשחררן (עמ' 29 לפרטיכל). עובדה זו אושרה גם על ידי מנהל העבודה של התובע, שהיה אחראי על עבודת המכונה, מר סלים (עמ' 46 לפרטיכל, ישיבת 11.1.10).
3.5 בעברו של המפעל תאונת עבודה נוספת במכונה זו משנת 2003, כשעובד שהכניס את ידו למכונה לצורך ניקוי אריזות שנתפסו מכיוון המשפך המצוי בחלק העליון של המכונה - נפגע בידו. (ת/24, עמ' 31 לפרטיכל מיום 11.1.10 ). בעקבות תאונה זו הותקן מפסק במשפך, שמרגע שמורם המשפך, עבודת המכונה נעצרת. התאונה נשוא הדיון איננה מתייחסת לחלק זה של המכונה.

4. הפן החשמלי במכונה
1.4 העיד מר בן שבו, מי שהיה חשמלאי בעל תעודת "חשמ

כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף לכל יעוץ משפטי מכל סוג שהוא. כל הזכויות שמורות 2014. בניית אתרים המסלול הירוק‪Google+‬‏Google+