דלג לתוכן המרכזי
03-6958860
בית אשדר 2000, יגאל אלון 53, תל אביב

עזרן נגד המוסד לביטוח לאומי

בתי הדין לעבודה

 

בית דין א.לעבודה ת"א בל 002464/08
בפני: כב' השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ  תאריך: 06/01/2009

 


בעניין: 

המוסד לביטוח לאומי   
 ע"י ב"כ עו"ד חלבגה אילן המערער והמשיב שכנגד 
(להלן: "המערער") 
   
נ  ג  ד

אבי ניסים עזרן  
ע"י ב"כ עו"ד ענת גינזבורג המשיב והמערער שכנגד
(להלן: "המשיב")
 
 
פסק דין

בפני ערעור וערעור שכנגד על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 2.3.08. 
 
העובדות:

 1. ביום 17.4.06 נפצע המשיב בעת פיגוע טרור בתחנה המרכזית הישנה בתל-אביב. 
 2. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למשיב נכות זמנית בשיעור של 20% מיום 17.4.06 ועד 2.12.06 ו-10% נכות זמנית מיום 3.12.06 ועד 31.12.07. 
 3. הוועדה הרפואית לעררים קבעה למשיב נכות זמנית, בשיעור של 45% מיום 17.4.06 ועד 30.6.06, שיעור של 39% מיום 1.7.06 ועד 2.12.06 ושיעור של 31% מיום 3.12.06 ועד 31.12.07. 
 4. בטרם נתנה הוועדה הרפואית לעררים את החלטתה, נתבקש ד"ר סוכנבר, רופא פסיכיאטר, ליתן חוות דעתו בעניינו של המשיב. 
 5. חוות דעתו של ד"ר סוכנבר התבססה על אבחון נוירופסיכולוגי, אשר המשיב נשלח אליו ע"י ד"ר סוכנבר. 
 6.  ד"ר סוכנבר קבע כי: "ע"פ בדיקת הועדה הקודמת וע"פ הדוח הנוירפסיכולוגי לאחר שהוועדה עינה בהשלמה לחו"ד של ד"ר מה נעים 4/2/08 הועדה בדיעה כי לא נותרה נכות נפשית בגין הארוע הנ"ל"
 7. הוועדה הרפואית לעררים אימצה את חוות דעתו של ד"ר סוכנבר. 

טענות המשיב והמערער שכנגד:

 1. חוות דעתו של ד"ר סוכנבר עומדת בניגוד לאבחונים שנעשו ע"י כל גורמי בריאות הנפש, המטפלים במשיב. חוות הדעת אינה מנמקת מדוע המשיב אינו סובל מנכות נפשית. 
 2. הוועדה הרפואית לעררים החליטה לקבל את חוות דעתו של ד"ר סוכנבר, ללא נימוק. 
 3. בפרוטוקול הוועדה לעררים לא מאוזכר הערעור בתחום הנפשי. 
 4. ביום 29.1.08 עבר המשיב בדיקה במעבדת שינה ע"י ד"ר מה-נעים. ד"ר מה-נעים קבע כי בדיקת השינה היא בדיקה אובייקטיבית ומאמתת את תלונות המשיב. ד"ר מה-נעים קובע כי בדיקת השינה במשיב תומכת ב- P.T.S.D (פוסט טראומה, תסמונת בתר חבלתית) ולא ניתן לרמות בבדיקה זו. 
 5.  ד"ר סוכנבר לא נימק מדוע הוא מעדיף את האבחון הנוירופסיכולוגי על פני התוצאות של בדיקת השינה. 
 6. כל המומחים שבדקו את המשיב, מלבד ד"ר סוכנבר וגב' דרסלר, שערכה את האבחון הנוירופסיכולוגי, קבעו שהמשיב נפגע בנפשו כתוצאה מהפיגוע. 
 7.  ד"ר סוכנבר לא התייחס לדו"חות של הגב' אילנה זוטא, הפסיכותרפיסטית המטפלת במשיב מזה זמן רב. 
 8. אשר על כן, לטענת המשיב, יש לפסול את חוות דעתו של ד"ר סוכנבר ולהחזיר עניינו של המשיב לבדיקת שני מומחים פסיכיאטריים בלתי תלויים ולאחר מכן להחזיר את עניינו של המשיב לוועדה הרפואית לעררים. 

טענות המערער והמשיב שכנגד:

 1. טעתה הוועדה הרפואית לעררים, בכך שלא ציינה את סעיפי הליקוי בגינם קבעה אחוזי נכויות זמניים. 
 2. הוועדה הרפואית לעררים לא התייחסה לחוות דעתו של ד"ר סוכנבר. 
 3.  ד"ר סוכנבר התייחס בחוות דעתו לחוות דעת ד"ר מה-נעים ומנמק את קביעותיו כראוי. 
 4.  אין לתת משקל לאישור עו"ס, הגב' אילן זוטא, מאחר שאין המדובר במסמך רפואי או פסיכולוגי. 

הכרעה:

לאחר שעיינתי במסמכים שצורפו לתיק בית הדין ובטענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הערעור והערעור שכנגד להתקבל. 
 
החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה, וזאת בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 לפיכך הערעור הוא בשאלת חוק בלבד   (ראה לעניין זה: דב"ע ל"ג 40–0 יוסף דוזלר נ. המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ד' 407). בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (ראה לעניין זה: עב"ל 114/98 יצחק הוד  נ.  המל"ל, פד"ע ל"ד 213). 
 

 1.  מאחר שעל הוועדה לציין מהם סעיפי הליקוי בגינם ניתנו למשיב אחוזי נכות, שגתה הוועדה משלא עשתה כן. 
 2. הוועדה לא התייחסה כלל לחוות דעתו של ד"ר סוכנבר, הרופא הפסיכיאטר. 
 3.  אומנם ד"ר סוכנבר מתייחס לחוות דעתו של ד"ר מה-נעים, ומנמק מדוע אינו מסכים עם ממצאיו. לדעתו של ד"ר סוכנבר, אבחון P.T.S.D על סמך בדיקת שינה אינו מקובל. אשר על כן, אין מקום להעלות במסגרת הערעור על החלטת הוועדה הרפואית טענות שברפואה, וממילא אין בית הדין רשאי להזדקק לטענות אלו במסגרת הביקורת השיפוטית על החלטת הוועדה לעררים במסגרת הערעור המונח לפתחו. 
  יחד עם זאת, מצאתי כי נפלו פגמים משפטיים בחוות דעתו של ד"ר סוכנבר: 
  א.    חוות דעת פסיכיאטרית של ד"ר גרופר מטעם הוועדה הרפואית (דרג I) מיום 11.2.07 קובעת כי למבוטח נכות נפשית בשיעור של 20%. ד"ר גרופר ביקש לקבל מסמך מסכם ועדכני מהפסיכיאטר והפסיכולוגית המטפלים במבוטח, אך באותה ישיבה, ומבלי שקיבל מסמכים אלה, קבע את אחוז הנכות הנפשית, פגם היורד לשורשו של עניין שאינו רלוונטי לערעור דנן. אולם ברור כי לשם קבלת מלוא התמונה על מצבו של המבוטח היה על ד"ר סוכנבר להתייחס לדו"חות הפסיכולוגית המטפלת במבוטח מזה שנה וחצי, כפי שביקש זאת ד"ר גרופר. אין המדובר במסמך כללי אלא במסמך הרלוונטי להכרעה בקביעת מצבו הנפשי של המבוטח.
   
  ב.     קביעתו של ד"ר סוכנבר מתבססת על דו"ח נוירופסיכולוגי מאת הגב' דרסלר. עם זאת התייחסותו לאבחון הינה לקונית, וללא כל הסבר, "ע"ס בדיקת הועדה הקודמת וע"ס הדו"ח הנוירופסיכולוגי ולאחר שהועדה עיינה בהשלמה לחוו"ד של ד"ר מה נעים מיום 4.2.08 הועדה בדיעה כי לא נותרה נכות נפשית בגין האירוע הנ"ל".  
 4.  צר לי שהצדדים לא הסכימו לקבל את הצעת עו"ד ענבל רונן, אשר היה בה לחסוך מזמנם של הצדדים ומזמנו של בית הדין. 
 5. אשר על כן משנמצאו פגמים משפטיים בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים ובחוות דעתו של ד"ר סוכנבר, אני מורה על החזרת עניינו של המשיב לוועדה הרפואית לעררים. 
 6.  עניינו של המשיב יוחזר לוועדה. הוועדה תצרף רופא פסיכיאטר להרכבה או תחליף אחד מן הנוירולוגים בוועדה בפסיכיאטר. הוועדה תבחן שוב את תלונות המשיב בתחום הפסיכיאטרי לאור כלל המסמכים בתיק שבפניה, ובייחוד חוות דעתו של ד"ר מה-נעים, דו"חות הגב' זוטא ורישומי ד"ר גרונדלינגר, הפסיכיאטר המטפל של המשיב. לאחר זאת תשוב ותקבע הוועדה את אחוזי הנכות הזמנית ותפרט בסעיף המיועד לכך בסיכום ממצאיה את הסעיפים בגינם ניתנה הנכות הזמנית. 
  למען הסר ספק, בפני הוועדה לא יובאו חוות הדעת של הפסיכיאטר יועץ לוועדה ד"ר סוכנבר וכן חוות דעתה של ד"ר דרסלר. 
  הוועדה תהיה רשאית להפנות את המשיב לכל בדיקה או אבחון שתמצא לנכון. 
   
  בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. 
   
  כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.
   
  ניתן היום י' בטבת, תשס"ט (6 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.
   
  ___________________
  ד"ר אריאלה גילצר-כץ, שופטת
  ק.אסף.כ.
כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף לכל יעוץ משפטי מכל סוג שהוא. כל הזכויות שמורות 2014. בניית אתרים המסלול הירוק‪Google+‬‏Google+